Giới thiệu

– Thành tích học sinh dốt, hạnh kiểm kém 15 năm liền.

– Rất thích siêu nhân đã nhiều lần mặc sịp ngoài quần dài, đeo khăn trải bàn và phi từ lầu 5 xuống trải nghiệm cảm giác Yo-most của siêu nhân.

%d bloggers like this: